Zorg en arbeid: Nederland vs. Frankrijk

In Frankrijk wordt heel anders gedacht over de combinatie van zorg en arbeid. In Nederland denken we: vrouwen krijgen sowieso kinderen, we moeten ervoor zorgen dat ze daarnaast ook nog kunnen werken. In Frankrijk is het eerder andersom: vrouwen werken sowieso, we moeten ervoor zorgen dat ze ook nog kinderen krijgen. 

– Janneke Plantenga, hoogleraar economie van de verzorgingsstaat, Universiteit Utrecht

uit: De Volkskrant, vrijdag 6 december 2013, pagina 9.